Historie

Het Seniorenorkest Voerendaal is al meer dan 20 jaar een begrip in de gemeente Voerendaal en omstreken. Het orkest werd opgericht in 1997 door enkele oudleden van de plaatselijke hafa verenigingen. De nadruk moest liggen op het gezellig, en vriendschappelijk musiceren tijdens de repetitie”s en uitvoeringen. Hierbij speelde ook de gedachte aan welzijnswerk. Er werden optredens georganiseerd in bejaarden/verzorgingsinstellingen, ouderenverenigingen, kerkdiensten, straatmarkten e.d. Het repertoire moest bestaan uit lichte, eenvoudig te spelen muziek van allerlei aard.
Inmiddels bestaat het orkest uit 23 spelende leden plus een dirigent.

Optreden bij Adventsconcert van Mandoline en Gitaarorkest Alpenklang te Lemiers

Zondag 1 december 2019 is er deelgenomen aan het Adventsconcert van het Mandoline en Gitaarorkest "Alpenklang" te Lemiers.

De zaal aan de rijksweg in Lemiers was goed gevuld, en er heerste een gezellige stemming.
Het concert begon om 11 uur met het gastorkest Alpenklang.

Na de pauze was het de beurt aan ons.
Na enkele religieuze muziekstukken hebben we er nog even de stemming ingebracht door het spelen van enkele mooie Polka's. Het geheel werd op vakkundige wijze aan elkaar gesproken door Rinus Vliegen.
Aan het applaus te horen viel het gespeelde repertoire goed in de smaak van de toehoorders.

Al met al kan teruggekeken worden op een geslaagde en gezellige uitvoering.

Herdenkingsdienst 2019

 

Op Zondag 7 April j.l. was er weer de Jaarlijkse herdenkingsmis voor onze overleden leden.
Traditioneel luisteren we deze mis op met een viertal religieuze muziekstukken, en sluiten de mis af met een mooie Polka. Dit jaar was het de polka "Mondlicht" van Norbert Gälle.
Deze polka viel kennelijk in de smaak van de kerkgangers, want we werden getrakteerd op een hartelijk applaus.

Na afloop van de kerkdienst werd buiten in
een stralende lentezon nog even een groepsfoto
gemaakt, waarna de orkestleden met hun partners vertrokken naar het "Kunderhoes".
Hier hadden Paula, marie-Louise en Brigitte een heerlijke koffietafel ingericht.
Na de koffietafel was het tijd voor de huldiging van de Jubilarissen.
Dit jaar waren er drie jubilarissen: Ons enige vrouwelijk lid Hilde met vijf jaar, Rinus Vliegen(rechts op foto)  met 15 jaar, en onze dirigent Ger Delahaye (links op foto) met twintig jaar lidmaatschap.
De jubilarissen werden door Ben Steijaert gefêteerd, en voorzien van een fles wijn.
De dirigent werd bovendien nog de jubileums-speld voor een 20-jarig lidmaatschap opgespeld.

 

 

Na de huldiging door het bestuur volgden de uitgebreide felicitaties van de leden en hun partners.
De ochtend werd nog besloten met een drankje, waarna iedereen weer huiswaarts keerde.

Al met al was het voor iedereen weer een geslaagde en gezellige Zondagochtend.
Tot slot bedankt het bestuur iedereen, die meegewerkt heeft aan het welslagen van deze jaarlijkse herdenking.

 

Eindejaarsfeest 21 December 2018

Op Vrijdag 21 december was het weer zover; Het jaar 2018 werd gezamenlijk afgesloten met een hapje en een drankje in het cultureel centrum de Borenburg.
Deze, inmiddels traditionele feestavond, werd zoals ieder jaar, gehouden als afsluiting van het muzikale jaar, in de sfeer van het naderende kerstfeest, en de jaarwisseling.
Om 18 U was iedereen aanwezig, en werd de avond geopend met het welkomstwoord van Ben Steijaert. Hierna was het tijd om te genieten van het overheerlijk buffet, hetgeen door de keuken van de Borenburg met veel zorg was bereid, en opgediend.


Als toetje werd er een kort optreden verzorgd door een gelegenheids-trio, bestaande uit Jac Cobben, Huub Kleinen, en Jo Horbach.
Zij brachten ons met enkele korte muziekstukken alvast in de kerstsfeer.
Hierna was het de beurt aan Hilde, met een Limburgs kerstverhaal.

 

Voor Thei en Gerda Veldman zou het een
bijzondere avond worden.
Thei had namelijk aangegeven om per 31
December te stoppen als actief lid van onze vereniging. Tijd dus om die twee eens in het zonnetje te zetten.Tenslotte was Thei 21 jaar lid, waarvan 18 jaar als bestuurslid.
Thei werd een herdenkingsfoto aangeboden, en Gerda een bloemetje.

Rond 22.30 werd de avond afgesloten, en ging iedereen weer huiswaarts.
Al met al was het weer een gezellige avond, en een waardige afsluiting van 2018

 

 

Boeterepetiesje 2018

 

Onder grote publieke belangstelling is op 3 juli j.l.  de jaarlijkse "Boeterepetiesje"gehouden. De deelnemende verenigingen, die hun wekelijks repetitie in de borenburg houden, traden op deze prachtige zomeravond letterlijk naar buiten met een kort optreden.
Het werd een gezellige avond, met veelal herkenbare muziek, waarop af en toe door het voltallige publiek uit volle borst werd meegezongen.
Al met al was het een geslaagd evenement, dat inmiddels als een traditioneel inluiden van de vakantieperiode gezien kan worden.

 

Zomerfestival 2018

dddddddd

In het kader van het Zomerfestival 2018 is er
Dinsdagavond 5 juni een optreden verzorgd op
het prachtig gelegen rustpunt  "Haoverweëgs"
te Kunrade. Mede door het enthousiaste publiek
en het mooie weer, was het weer een zeer geslaagde uitvoering, waarbij tijdens het slotnummer "Bis bald auf wiedersehen" uit volle borst werd meegezongen.

Jubilarissen 2018

Op Zondag april 15 j.l. was het weer zover.
Tijdens de koffietafel na de H.Mis ter ere van onze overleden leden, was het weer tijd, om de jaarlijkse jubilarissen te huldigen. Dit jaar was het onze penningmeester Wiel Meessen(foto midden) met 15 jaar lidmaatschap, en onze secretaris Geert Leeuwenhage( foto links), met 5 jaar lidmaatschap.
Beide heren werden uitbundig gefeliciteerd door
leden en hun partners.