Historie

Het Seniorenorkest Voerendaal is al meer dan 20 jaar een begrip in de gemeente Voerendaal en omstreken. Het orkest werd opgericht in 1997 door enkele oudleden van de plaatselijke hafa verenigingen. De nadruk moest liggen op het gezellig, en vriendschappelijk musiceren tijdens de repetitie”s en uitvoeringen. Hierbij speelde ook de gedachte aan welzijnswerk. Er werden optredens georganiseerd in bejaarden/verzorgingsinstellingen, ouderenverenigingen, kerkdiensten, straatmarkten e.d. Het repertoire moest bestaan uit lichte, eenvoudig te spelen muziek van allerlei aard.
Inmiddels bestaat het orkest uit 18 spelende leden plus een dirigent.

Boeterepetiesje 2018

 

Onder grote publieke belangstelling is op 3 juli j.l.  de jaarlijkse "Boeterepetiesje"gehouden. De deelnemende verenigingen, die hun wekelijks repetitie in de borenburg houden, traden op deze prachtige zomeravond letterlijk naar buiten met een kort optreden.
Het werd een gezellige avond, met veelal herkenbare muziek, waarop af en toe door het voltallige publiek uit volle borst werd meegezongen.
Al met al was het een geslaagd evenement, dat inmiddels als een traditioneel inluiden van de vakantieperiode gezien kan worden.

 

Zomerfestival 2018

dddddddd

In het kader van het Zomerfestival 2018 is er
Dinsdagavond 5 juni een optreden verzorgd op
het prachtig gelegen rustpunt  "Haoverweëgs"
te Kunrade. Mede door het enthousiaste publiek
en het mooie weer, was het weer een zeer geslaagde uitvoering, waarbij tijdens het slotnummer "Bis bald auf wiedersehen" uit volle borst werd meegezongen.

Jubilarissen 2018

Op Zondag april 15 j.l. was het weer zover.
Tijdens de koffietafel na de H.Mis ter ere van onze overleden leden, was het weer tijd, om de jaarlijkse jubilarissen te huldigen. Dit jaar was het onze penningmeester Wiel Meessen(foto midden) met 15 jaar lidmaatschap, en onze secretaris Geert Leeuwenhage( foto links), met 5 jaar lidmaatschap.
Beide heren werden uitbundig gefeliciteerd door
leden en hun partners.